Miten työnhakija voi luoda positiivisia tunteita haastattelijalle ja parantaa siten mahdollisuuksiaan työllistyä?

Työtön työnhakija joutuu kohtaamaan ja käsittelemään paljon negatiivisia tunteita. Hän tuntee vahvoja negatiivisia tunteita kuten pelkoa, ahdistusta, häpeää.

Negatiiviset tunteet syövät työttömän energiaa ja lamauttavat tekemisen. Työttömän kuitenkin pitäisi jaksaa pitää yllä työnetsintään liittyvää motivaatiota, jotta hän löytäisi mahdollisimman nopeasti uuden työn.

Työnhakijan olisi hyvä tuntea positiivisia tunteita, kuten iloa, uteliaisuutta, ylpeyttä. Nämä positiiviset tunteet tutkimusten mukaan suuntaavat hänen tekemistään eteenpäin kohti tulevaisuutta, auttavat häntä asettamaan haasteita itselleen, lisäävät energiaa ja motivaatiota. Positiiviset tunteet tekevät jopa hänen ajattelustaan nopeampaa ja joustavampaa.

Omat positiiviset tunteet luovat myös positiivisia tunteita toiselle henkilölle. Kuten kaikki tiedämme tunteet tarttuvat helposti.

Kuitenkin omien negatiivisten tunteiden muuttaminen positiivisiksi on työlästä ja vaatii melko pitkäaikaistakin itsetutkiskelua ja itsensä ymmärtämistä.

Omien tunteiden muuttamisen sijaan työnhakija kannattaa pyrkiä vaikuttamaan työnhakutilanteessa haastattelijan tunteisiin. 

Työnhakija voi haastattelutilanteessa osoittaa olevansa positiivinen, iloinen, itsevarma itsestään, ylpeä saavutuksistaan ja luoda haastattelijaan ilon tunnetta ja myötätuntoa.. ehkä jopa saada tuntemaan hämmästystä ja elämää suuremman VAU-tunteen.

Miten sitten työhakija voi vaikuttaa haastattelijan tunteisiin ja luoda hänelle positiivisia tunteita?

Yksi keino on kertoa itsestä lyhyellä tarina itsestään. Mainonnassakin paljon käytetty tarinankaava menee seuraavasti:

  • Esittele itsesi
  • Kerro kuinka olet kamppaillut jo pitkään jonkun ongelman parissa.
  • Eräänä päivänä sait jostain tietää miten asiat kannattaa tehdä. Koit vahvan VAU-elämyksen ja muutit uskomuksiasi sekä tapaasi toimia.
  • Nyt teet asiat paremmin, saat aikaan tuloksia ja olet ylpeä saavutuksistasi.

Lyhyt esimerkki voisi olla tarina, jossa työtön kertoo etsineensä turhaan töitä, kunnes sattumalta törmäsi käsitteeseen "sisäinen motivaatio". Tämä löytö avasi hänen silmänsä ja auttoi häntä ymmärtämään kuka hän on ja mitä työtä hän todella haluaa tehdä.

Nyt hän on saanut takaisin tunteen elämänhallinnasta. Hän hakee vain sellaisia töitä, johon hänellä on vahva sisäinen motivaatio ja siksi hän on hakenut juuri tätä työtä ja haluaa työskennellä juuri tässä yrityksessä.

Tämä tarina tuo esille työnhakijan kokemat vaikeudet, joka lisää kuulijan myötätuntoa. Lisäksi tarina välittää käänteentekevän VAU-tunteen. Tämä on jonkinlainen elämää suurempi totuus tai viisaus, jonka löytämisen ja syvällisen ymmärtämisen voi kokea ne, jotka ovat käyneet läpi samankaltaisia vaikeuksia.

Lopulta tämä kasvutarina osoittaa, että työnhakija on ylpeä itsestään ja saavutuksistaan.

Haastattelija voi siis tuntea positiivisia tunteita kuten myötätuntoa, VAU-tunteen sekä häneen saattaa tarttua myös hiukan ylpeyden tunnetta.

Lisäksi sivutuotteena työhakija osoittaa tuntevansa itsensä sekä osoittaa tietävänsä minkälainen työ häntä motivoi.

Kertomalla kasvutarinan itsestään työnhakija voi siis vaikuttaa positiivisesti haastattelijan tunteisiin ja parantaa siten mahdollisuuksiaan saada uusi työ.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.